Thông báo về việc nhận giấy báo thi ĐH-CĐ 2014 - EAUT

Thông báo về việc nhận giấy báo thi ĐH-CĐ 2014

     BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á

 

 

Số       /TB- ĐHCNĐA

V/v: nhận giấy báo thi ĐH-CĐ năm 2014

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Bắc Ninh, ngày  09   tháng   06   năm 2014

                          

                                                       THÔNG BÁO

  Kính gửi các cơ sở đào tạo và các đối tác tuyển sinh và các thí sinh         

Chỉ còn 3 tuần nữa, kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng sẽ diễn ra tại Trường Đại học Công nghệ Đông Á. Hiện nay danh sách thi sinh theo phòng thi, khối thi, giấy báo dự thi đã chuẩn bị xong. Ngoài việc gửi giấy báo dự thi tới từng địa chỉ của thí sinh theo đường bưu điện, Nhà trường vẫn đề nghị các đối tác tuyển sinh khẩn trương tới trường để nhận giấy báo dự thi của đơn vị mình để chuyển tận tay cho các thí sinh, tránh các trường hợp thất lạc giấy báo thi khi gửi theo đường bưu điện (vì nhiều lý do). Trong trường hợp thí sinh vẫn không nhận được giấy báo dự thi, xin báo ngay cho phòng đào tạo và trước ngày 25 tháng 6 thí sinh sẽ phải có mặt tại trường để trực tiếp nhận giấy báo dự thi.

Nhân dịp này, Nhà trường cũng đề nghị các đối tác, các đơn vị gửi gấp về văn phòng nhà trường các nhu cầu cụ thể như:

–   Đăng ký chỗ ở trong những ngày dự thi (để Nhà trường liên hệ, tìm đặt chỗ ngoài chỗ ở tại ký túc xá nhà trường. Thí sinh phải tự túc chăn màn, đồ đạc cá nhân)

–    Đăng ký ăn trưa tại cơ sở Đại học Công nghệ đông Á (tại cơ sở trường THPT Nguyễn Du thì thí sinh và người nhà phải tự túc vì ở trong nội thành Bắc Ninh )

–    Nhắc nhở các thí sinh chưa hoàn thiện hồ sơ (thiếu giấy tờ, thiếu ảnh… để nộp ngay hôm tập trung đầu tiên )

Rất mong các cơ sở đào tạo, các đối tác tuyển sinh giúp đỡ nhà trường hoàn thành tốt đẹp việc tổ chức kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng sắp tới

Xin trân trọng cám ơn.

Nơi nhận :

– Các cơ sở đào tạo

– Các đối tác tuyển sinh

– Lưu văn phòng

 

                  HIỆU TRƯỞNG
                  (đã ký)
 
 

            GS.TS. Nguyễn Văn  Hữu

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *