Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ Kế toán 2016 - EAUT

Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ Kế toán 2016

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – ­­Hạnh phúc

Số: …../TB-ĐHCNĐA

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2016

 

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2016

HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á

 

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ”; Quyết định số ……. /QĐ-CNĐA ngày 21 /04/2016 của Hiệu trưởng về việc ban hành quy định Đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Công nghệ Đông Á; Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh trình độ thạc sĩ dự kiến năm 2016. Trường Đại học Công nghệ Đông Á thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 01, năm 2016 như sau:

1. Chuyên ngành đào tạo: Kế toán; Chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến: 100 chỉ tiêu

2. Hình thức đào tạo: chính quy; Thời gian đào tạo: 2,0 năm

3. Hình thức tuyển sinh: tuyển sinh

Các môn thi tuyển sinh:

 • Môn cơ sở :                     Nguyên lý Kinh tế học
 • Môn nghiệp vụ ngành :   Kế toán Tài chính & Kế toán quản trị
 • Môn ngoại ngữ :             Tiếng Anh (Trình độ B)

(Bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam).

4. Điều kiện dự thi

4.1. Điều kiện văn bằng:

 1. Đã tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ;
 2. Đã tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành chuyên ngành đăng ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ và đã học bổ sung kiến thức theo quy định của Trường Đại học Công nghệ Đông Á;
 3. Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành.

4.2. Học bổ sung kiến thức:

Ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần, ngành xa với chuyên ngành đăng ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ, hoặc đào tạo sau 5 năm được quy định tại Phụ lục 02 về học bổ sung kiến thức của Thông báo này.

4.4. Điều kiện khác:

Có lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên.

Có đủ sức khoẻ để học tập. Thí sinh dự thi phải nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của Trường Đại học Công nghệ Đông Á.

5. Kế hoạch tuyển sinh

 Thời gian Nội dung công việc  Địa điểm
 

 

 

Từ 25/4/2016 đến

14/6/2016

(riêng thí sinh đăng ký dự thi ngành đúng, phù hợp được kéo dài thời gian nộp hồ sơ đến hết ngày 02/8/2016)

Thông báo về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1, 2016 Trên website https://eaut.edu.vn

tại mục Thông báo

Tự in mẫu hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh và thông báo tuyển sinh hoặc nhận mẫu hồ sơ tại Phòng Quản lý đào tạo. Phòng Quản lý đào tạo. P. 502 –Tập đoàn POLYCO, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Xuất trình Hồ sơ đăng ký dự thi có kèm theo bản chính Bằng tốt nghiệp đại học; Chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có) để  kiểm tra, đối chiếu. Phòng Quản lý đào tạo. Phòng 502 –Tập đoàn POLYCO, Khu Công nghiệp Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
– Nộp lệ phí dự thi:  450.000 đ/TS và học phí ôn thi (nếu có).

– Đối với thí sinh thuộc diện phải bổ túc kiến thức, nộp học phí bổ túc kiến thức.

Phòng Tài chính–Kế toán. P 503 –Tập đoàn POLYCO, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Chính thức nộp Hồ sơ đăng ký dự thi (có kèm theo các biên lai thu tiền của Phòng Tài chính và Kế toán). Phòng Quản lý đào tạo. Phòng 502 –Tập đoàn POLYCO, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội
8 giờ 00 ngày 15/6/2016 Xem kế hoạch bổ túc kiến thức. Trên website

https://eaut.edu.vn

28/6/2016 đến 19/7/2016 Bổ túc kiến thức. Theo thời khoá biểu
8 giờ 00 ngày 21/7/2016 Xem kế hoạch ôn thi. Trên website https://eaut.edu.vn
23/7/2016 đến 21/8/2016 Ôn thi Theo thời khoá biểu
16 giờ 00 ngày 26/8/2016 Nhận thẻ dự thi và nghe phổ biến Quy chế tuyển sinh tại phòng thi. Xem địa điểm nhận thẻ dự thi trên website: https://eaut.edu.vn
27 và 28/8/2016 Thi tuyển sinh. Xem địa điểm phòng thi trên website: https://eaut.edu.vn và Thẻ dự thi
15 – 20/9/2016 (dự kiến) Xem kết quả thi tuyển sinh Xem trên website

https://eaut.edu.vn

7 giờ 30 ngày 14/10/2016 Thí sinh trúng tuyển nhập học Theo giấy báo trúng tuyển

Ghi chú:

 • Đối với các thí sinh có giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học (chưa được cấp bằng đại học), nếu trúng tuyển phải nộp bằng tốt nghiệp đại học về khoa sau đại học – Trường Đại học Công nghệ Đông Á chậm nhất là 01 tháng kể từ ngày ký quyết định trúng tuyển.
 • Đối với các thí sinh phải học bổ sung kiến thức:
  • Khi đến đăng ký học bổ sung mang theo bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học, bảng điểm đại học (bản foto có công chứng) để đối chiếu. Địa điểm học, thi các  học phần bổ sung kiến thức; nhận chứng chỉ bổ sung kiến thức tại Trường Đại học Công nghệ Đông Á, Cơ sở 2 – Tập đoàn POLYCO, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
  • Nộp hồ sơ vào các ngày 25/4/2016 đến 14/6/2016. Trường Đại học Công nghệ Đông Á gửi giấy báo thi tới từng thí sinh. Lịch thi chính thức và danh sách thí sinh dự thi sẽ được đăng tải trên website: https://eaut.edu.vn. Trường hợp có sai sót về những thông tin ghi trên giấy báo thi, thí sinh phải báo về Trường để kịp thời sửa chữa. Khi đi thi, thí sinh phải mang theo chứng minh nhân dân.
 • Trường Đại học Công nghệ Đông Á sẽ thông báo kết quả tuyển sinh trên website: http://eaut.edu.vn và niêm yết tại bảng tin Khoa Sau đại học.

Mọi thông tin chi tiết khác xem trên website của Trường Đại học Công nghệ Đông Á, hoặc liên hệ theo số máy của Phòng Quản lý Đào tạo Trường Đại học Công nghệ Đông Á: (04) 63278189; (02) 416541268; hoặc DĐ: 0989.885.679 (TS. Vũ Thị Phương Thụy)

Nơi nhận:

– Bộ GD&ĐT, (để báo cáo);

Các Bộ, Ngành, TCTy, UBND các tỉnh;

– Ban Giám hiệu, các Ban, Khoa, Bộ môn;

– Lưu VT, khoa SĐH.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

GS.VS. Đinh Văn Nhã


 

Chi tiết văn bản gốc:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *