THÔNG BÁO CÁC KHOẢN THU - EAUT

THÔNG BÁO CÁC KHOẢN THU

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á

Số:          /BC-BGH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bắc Ninh,ngày…..tháng…..năm 2018

THÔNG BÁO CÁC KHOẢN THU

Trường Đại học Công nghệ Đông Á thông báo định mức thu học phí và các khoản phí khác sinh viên có nghĩa vụ hoàn thành tại trường, gồm các khoản cụ thể như sau:

I. Các khoản thu ngoài học phí:
– Hồ sơ: 20.000đ/hồ sơ
– Lệ phí xét tuyển: 150.000đ/sinh viên
– Lệ phí nhập học: 50.000đ/sinh viên
– Lệ phí thư viện: 50.000đ/sinh viên
– Thẻ sinh viên: 50.000đ/sinh viên
– Bảo hiểm y tế bắt buộc: Theo quy định
– Khám sức khỏe: Theo quy định
– Đoàn phí: Theo quy định
– Lệ phí thi lại, học lại: Áp dụng cụ thể với từng môn học
– Đồng phục: Theo thực tế
II. Học phí
– Đại học: 1.350.000 vnđ/tháng
– Cao đẳng: 900.000 vnđ/tháng
Ngoài các khoản phí đã được thông báo, nhà trường không tổ chức thu thêm bất cứ khoản phí nào khác nếu không có thông báo chính thức tới sinh viên và gia đình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *