POLYCO GROUP giới thiệu Hệ thống xử lý nước thải nhà máy bia - EAUT

POLYCO GROUP giới thiệu Hệ thống xử lý nước thải nhà máy bia

Với mức tiêu thụ 3,8 tỷ lít năm 2015, Việt Nam là một trong những thị trường bia lớn nhất Châu Á. Theo cơ quan nghiên cứu ngành bia, năm 2015 lượng bia tiêu thụ tại Việt Nam là 41 lít/người, chỉ sau Hàn Quốc và Nhật Bản tại Châu Á. Ngành bia với mức tăng trưởng kép hàng năm trong 10 năm qua là 6,4% và 5 năm qua là 5,7% và chiếm đến 94% lượng tiêu thụ đồ uống có cồn, vì vậy trong những năm gần đây các nhà máy bia được đầu tư xây dựng ngày càng nhiều. Bên cạnh đó, chính sách của nhà nước khuyến khích xây dựng ngành sản xuất bia như một ngành kinh tế mạnh giúp tăng nguồn thu ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, bên cạnh sự tăng trưởng của ngành bia thì vấn đề nước thải là một trong những vấn đề nan giải cần có cách giải quyết.

Read more…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *