PHIẾU XÁC NHẬN THỰC HIỆN QUY TRÌNH NHẬP HỌC - EAUT

PHIẾU XÁC NHẬN THỰC HIỆN QUY TRÌNH NHẬP HỌC

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….,ngày…..tháng…..năm 2018

PHIẾU XÁC NHẬN THỰC HIỆN QUY TRÌNH NHẬP HỌC

Thí sinh:                                            Ngày sinh:
Ngành:                                                        Hệ:

Các bước thực hiện Công việc Ký nhận

Bước 1

Hướng dẫn nhập học

1. Trình Giấy báo nhập học
2. Nhận và nộp Phiếu đăng kýnhập học
3. Nhận Phiếu xác nhận thực hiện quy trình nhập học (Sinh viên ký nhận)
4. Nhận Đề án đào tạo sinh viên (Sinh viên ký nhận)

Bước 2

Tài Chính – Kế Toán

5. Nộp học phí, lệ phí

Bước 3

Công việc Quản lý đào tạo

6. Nộp Hồ sơ nhập học
7. Xác định kế hoạch tập trung
8. Nộp Đăng ký lưu trú

Bước 4

Công việc chuyên ngành

9. Nhận Kế hoạch tác nghiệp đầu năm (Sinh viên ký nhận)

Bước 5

Hướng dẫn nhập học

10. Nộp Phiếu xác nhận thực hiện quy trình nhập học
11. Nhận Phiếu chứng nhận hoàn thành thủ tục nhập học (Sinh viên ký nhận)

Lưu ý:

Sinh viên phải giữ Phiếu xác nhận thực hiện quy trình nhập học và Phiếu chứng nhận hoàn thành thủ tục nhập học cho đến khi hoàn thành chương trình đào tạo để nhận lại Hồ sơ sinh viên khi ra trường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *