Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao năng lượng cho lĩnh vực rượu bia nước giải khát việt Nam - EAUT

Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao năng lượng cho lĩnh vực rượu bia nước giải khát việt Nam

Với hiện trạng sử dụng năng lượng kém hiệu quả trong các ngành công nghiệp trong nước hiện nay đã đề ra nhu cầu sử dụng năng lượng một cách có hiệu quả hơn, nhằm giảm chi phí sản xuất, tăng sức cạnh tranh đồng thời bảo tồn nguồn năng lượng đang ngày càng cạn kiệt. Xây dựng định mức tiêu hao năng lượng có ý nghĩa thực tiễn cho cơ quan quản lý về năng lượng tiêu thụ cho ngành. Công nghiệp sản xuất rượu, bia, nước giải khát là ngành sử dụng nhiệt lớn. Do đó, việc xây dựng định mức tiêu hao năng lượng cho ngành sản xuất rượu, bia, nước giải khát là cần thiết và cấp bách. Có nhiều phương pháp để xây dựng định mức tiêu hao năng lượng, trong đề tài này, phương pháp Benchmarking được sử dụng. Kết quả đạt được từ việc ứng dụng chi tiết từng bước của phương pháp Benchmarking là tin cậy và chính xác, được Bộ Công Thương đánh giá đạt loại xuất sắc. Read more…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *