(Tiếng Việt) SINH VIÊN K9 THỰC TẬP NHẬN THỨC TẠI NHÀ MÁY BIA SÀI GÒN - LÂM ĐỒNG - EAUT