Sinh viên EAUT tham gia rước cây bồ đề do Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka tặng - EAUT