Thay đổi quy chế thi THPT quốc gia 2018 - Những điểm mới cần chú ý