(Tiếng Việt) Ngành marketing xét tuyển khối nào? - EAUT