Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Trường ĐHCN Đông Á - EAUT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Trường ĐHCN Đông Á

Ngày 8/4/2012 Trường ĐHCN Đông Á đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 tại trụ sở mới của Trường – Phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh. Tham dự đại hội có 76 cổ đông đại diện cho 87% số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đại hội Hiệu trưởng đã đọc báo cáo hoạt động của trường năm 2011, Chủ tịch hội đồng quản trị báo cáo về phương hướng nhiệm vụ 2012 và định hướng chiến lược 2012 – 2020.

Tháng 9/2011 sinh viên Khóa 1 của trường đã vào học năm thứ 3 đại học, học kỳ 1 năm thứ 3 đã hoàn thành với chất lượng tốt. Sinh viên Khóa 2 (năm học 9/2011 – 8/2012) thuộc hệ đào tạo dài hạn và đào tạo liên thông đã nhập trường. Toàn bộ sinh viên đào tạo dài hạn đã tập trung và học tại cơ sở mới xây dựng của trường.

Năm 2011 trường đã được Bộ giáo dục và đào tạo quyết định cho mở ngành Công nghệ thông tin, đang xin mở thêm ngành Kiến trúc xây dựng, ngành Điện và điện tử.

Về công tác xây dựng, sau một năm thi công, công trình nhà học số 1 với diện tích 3000 m2 đưa vào sử dụng từ cuối năm 2011 và được đánh giá là công trình tốt về chất lượng, đẹp về mỹ thuật. Các công trình cấp nước, đường nối giới hạn, sân trường, hè rãnh thoát nước, cây xanh đã được hoàn thành.
 
Về mặt tổ chức, trong năm 2011 nhà trường có nhiều cải tổ. Hội đồng quản trị hiện nay có 9 người, Chủ tịch Hội đồng quản trị mới là ông Nguyễn Ngọc Chu, 3 thành viên cũ xin từ chức và bổ sung thêm 3 thành viên mới. Các phòng chức năng của trường được sắp xếp lại gọn nhẹ còn 3 phòng.

Trong năm 2012 trường sẽ xây dựng các hạng mục ký túc xá với quy mô phục vụ 200 sinh viên, sân thể thao, nhà dịch vụ.

Mục tiêu chiến lược của trường từ nay đến 2020 là phấn đấu đưa trường trở thành một trường đại học có thương hiệu và uy tín trong các trường đại học tư thục và dân lập ở Việt Nam.
 
Bùi Thế Tâm

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *