Hiệu trưởng
GS.TS. Đinh Văn Thuận

GS.TS. ĐINH VĂN THUẬN

Hiệu trưởng

Năm sinh: 1954

Chuyên ngành: Công nghệ Nhiệt Lạnh

Quá trình công tác:

1978 – 1995: Cán bộ giảng dạy tại trường Bách khoa Đà Nẵng
1995 – 2015: Cán bộ giảng dạy tại trường Bách khoa Hà Nội
2015 – nay: Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Đông Á
1995 – 2013: TGĐ Tập đoàn POLYCO
2013 – nay: Chủ tị ch HĐQT Tập đoàn POLYCO

Phó Hiệu trưởng
GS.VS.NGƯT. Đinh Văn Nhã

GS. VS NGƯT. ĐINH VĂN NHÃ

Phó hiệu trưởng

Năm sinh: 1948

Chuyên ngành: điều khiển tự động

Quá trình công tác:

1976 – 2013: Giảng viên cao cấp, Giám đốc Trung Tâm Tự động hóa – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
2013 – 2015: PHT trường Đại học CN Vinh
2008 – nay: VT viện KHCN và Đào tạo Omega
2015 – nay: PHT, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Chủ nhiệm ngành Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hoá Trường Đại học Công nghệ Đông Á.

Phó Hiệu trưởng
TS. Đinh Văn Thành

TS. ĐINH VĂN THÀNH

Phó hiệu trưởng

Năm sinh: 1986

Chuyên ngành: TS Kỹ thuật Điện – Điện tử đào tạo tại Trường Đại học Southampton Vương quốc Anh

Quá trình công tác:

2009 – 2013: Phó TGĐ Tập đoàn POLYCO
2013 – nay: TGĐ Tập đoàn POLYCO
2013 – 2015: PHT trường ĐHCN Vinh
2015 – nay: PHT Trường Đại học
Công nghệ Đông Á

Phó Hiệu trưởng
Ts. Nguyễn Văn Chung

TS. NGUYỄN VĂN CHUNG

Phó hiệu trưởng

Năm sinh: 1950

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế

Quá trình công tác:

1974 – 2011: Cán bộ giảng dạy và Cán bộ quản lý của Trường Đại học Thương mại
2011 – 2016: PHT Trường Đại học Nguyễn Trãi, phụ trách đào tạo
05/2017 – nay: PHT Trường Đại học Công nghệ Đông Á

Phó Hiệu trưởng
Ts Đinh Phương Thảo

TS. ĐINH PHƯƠNG THẢO

Phó hiệu trưởng

Năm sinh: 1978

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

Quá trình công tác:

2009 – nay: Phó TGĐ Tập đoàn POLYCO
2017 – nay: PHT Trường Đại học Công nghệ Đông Á
2003 – nay: GĐ Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Thuận Thành
2008 – nay: Chủ tịch Công ty Cổ phần SAHA