Công nhận bởi Bộ giáo dục Cộng hòa Pháp, kiểm định ACBSP, CHEA Hoa Kỳ, ECBE, EADL, ASICS, ATHEA, FEDE

Avatar

Công nhận và kiểm định toàn diện

Công nhận bởi Bộ GD Pháp (GP số0451674A), Kiểm định cấp cao nhất bởi ACBSP, ECBE, EADL, ASIC, FEDE, ATHEA

Read More

Avatar

Mô hình đào tạo cho người đi làm

Công nhận bởi Bộ GD Pháp (GP số0451674A), Kiểm định cấp cao nhất bởi ACBSP, ECBE, EADL, ASIC, FEDE, ATHEA

Read More

Avatar

Hỗ trợ tiếng Anh và nghiên cứu

Công nhận bởi Bộ GD Pháp (GP số0451674A), Kiểm định cấp cao nhất bởi ACBSP, ECBE, EADL, ASIC, FEDE, ATHEA

Read More

Kiểm định bởi ACBSP, ECBE, EADL, ASIC, CHEA Hoa Kỳ…

Giáo dục Cộng hòa Pháp
Nền giáo dục hàng đầu Châu Âu

Tin Tức

 SINH VIÊN EAUT KHAI XUÂN RỰC RỠ TẠI “HỘI XUÂN EAUT 2024”

Hòa trong không khí vui tươi của những ngày đầu xuân năm mới. Để chào...

THÔNG BÁO NGƯỠNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á NĂM 2023

Trường Đại học Công nghệ Đông Á (EAUT) chính thức thông báo điểm ngưỡng đảm...

THÔNG BÁO NGƯỠNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á NĂM 2022

Trường Đại học Công nghệ Đông Á (EAUT) chính thức thông báo điểm ngưỡng đảm...

THÔNG BÁO NGƯỠNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á NĂM 2021

Trường Đại học Công nghệ Đông Á (EAUT) chính thức thông báo điểm ngưỡng đảm...