Danh sách dự thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2017 - EAUT

Danh sách dự thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH THẠC SĨ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
             
DANH SÁCH DỰ THI TUYỂN SINH CAO HỌC QTKD ĐỢT 2 NĂM 2017
             
STT Họ đệm Tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Ghi chú
1 Nguyễn Đức Anh 30/08/1994 Tuyên Quang Nam  
2 Trần Tuấn Anh 18/03/1980 Thái Bình Nam  
3 Vũ Thái Bảo 16/3/1981 Thái Bình Nam  
4 Phạm Thành Chung 26/7/1975 Ninh Bình Nam  
5 Phạm Thanh 14/09/1977 Ninh Bình Nam  
6 Vũ Văn Hiến 26/11/1979 Hà Tây Nam  
7 Nguyễn Thị Hồng 20/06/1983 Hà Tuyên Nữ  
8 Đặng Xuân Hợp 15/10/1981 Thái Bình Nam  
9 Hà Đăng Huân 10/02/1980 Thái Bình Nam  
10 Chu Thị Phương  Mai 29/3/1985 Hà Nội Nữ  
11 Nguyễn Hoàng  Nam 04/05/1991 Hải Dương Nam  
12 Dương Bích Ngọc 13/05/1994 Hải Phòng Nữ  
13 Nguyễn Thị  Oanh 04/07/1985 Hà Nam Ninh Nữ  
14 Vũ Văn Phụ 22/4/1972 Thái Bình Nam  
15 Nguyễn Ngọc Thái 13/09/1979 Nam Định Nam  
16 Ngô Thị Phương Thảo 14/4/1984 Bắc Ninh Nữ  
17 Nguyễn Trọng  Thìn 01/01/1976 Hà Nội Nam  
18 Phạm Thị   Thu 20/6/1979 Thanh Hóa Nữ  
19 Bùi Trí Tiệp 10/09/1979 Hải Dương Nam  
20 Đào Trung Tín 05/08/1982 Quảng Ninh Nam  
21 Nguyễn Đắc  Trung 12/04/1976 Hà Nội Nam  
22 Dương Anh Tuấn 19/08/1984 Bắc Giang Nam  
23 Nguyễn Văn  Tuyên 10/02/1984 Hải Dương Nam  
24 Nguyễn Huy Việt 12/07/1990 Hà Nội Nam  
25 Nguyễn Đình Vinh 21/01/1974 Hà Nội Nam  
             
      Ngày 25 tháng 10 năm 2017
      TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
       
      (Đã ký)
       
      PGS.TS. Đặng Đức Sơn
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH THẠC SĨ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
             
DANH SÁCH DỰ THI TUYỂN SINH CAO HỌC KẾ TOÁN ĐỢT 2 NĂM 2017
             
STT Họ đệm Tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Ghi chú
1 Nguyễn Ngọc Duy 18/01/1988 Hà Nội Nam  
2 Nhữ Thị Hải  20/04/1989 Hà Nam Nữ  
3 Thái Thị 20/04/1986 Hà Tĩnh Nữ  
4 Nguyễn Thị Hiền 23/4/1979 Lạng Sơn Nữ  
5 Vũ Cao Hiếu 20/2/1981 Bắc Ninh Nam  
6 Nguyễn Huy Hoàng 20/04/1983 Phú Thọ Nam  
7 Phạm Thị Sao Mai 11/11/1981 Nghệ An Nữ  
8 Phan Thị Nhung 13/06/1983 Vĩnh Phúc Nữ  
9 Vi Thị Thịnh 30/03/1984 Bắc Giang Nữ  
             
      Ngày 25 tháng 10 năm 2017
      TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
       
      (Đã ký)
       
      PGS.TS. Đặng Đức Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *