• Thông tin xe buýt

  • Ở Hà Nội và Bắc Ninh đều có các điểm dừng xe buýt tại những nơi gần trường, cơ sở đào tạo của Trường Đại học Công nghệ Đông Á….