Đại học Công nghệ Đông á công bố ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào

Đại học Công nghệ Đông á công bố ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào

Trường Đại học Công nghệ Đông Á đã công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với các ngành đào tạo trình độ đại học hệ chính quy.

Mức điểm sàn xét tuyển của Trường không có nhiều biến động so với năm 2018. Điểm nhận hồ sơ của Trường trong năm 2019 đảm bảo đầu vào là những học sinh có học lực trung bình, trung bình khá và khá trở lên, đảm bảo đáp ứng tốt chương trình đào tạo theo hướng ứng dụng  của Nhà trường.

dbcl3

Mức điểm trên là điểm của Học sinh phổ thông ở KV3, các khu vực và nhóm đối tượng ưu tiên khác tương ứng giảm 0,25 và 1,0 điểm; Môn văn hóa tính hệ số 1, môn năng khiếu vẽ tính hệ số 2.

Thí sinh có tổng điểm 3 môn (không có môn nào trong THXT có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống) đạt mức Điểm sàn trở lên được đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Công nghệ Đông Á.

Khối ngành cơ khí bao gồm các ngành: Cơ khí chế tạo máy, Cơ khí động lực (Công nghệ kỹ thuật ô tô). Khối ngành Quản trị bao gồm các ngành: Quản trị kinh doanh, Quản trị Du lịch, dịch vụ và lữ hành; Quản trị khách sạn)

NỘP HỒ SƠ

-Trường Đại học Công nghệ Đông Á đã công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với các ngành đào tạo trình độ đại học hệ chính quy.

Mức điểm sàn xét tuyển của Trường không có nhiều biến động so với năm 2018. Điểm nhận hồ sơ của Trường trong năm 2019 đảm bảo đầu vào là những học sinh có học lực trung bình, trung bình khá và khá trở lên, đảm bảo đáp ứng tốt chương trình đào tạo theo hướng ứng dụng  của Nhà trường.

Mức điểm trên là điểm của Học sinh phổ thông ở KV3, các khu vực và nhóm đối tượng ưu tiên khác tương ứng giảm 0,25 và 1,0 điểm; Môn văn hóa tính hệ số 1, môn năng khiếu vẽ tính hệ số 2.

Thí sinh có tổng điểm 3 môn (không có môn nào trong THXT có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống) đạt mức Điểm sàn trở lên được đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Công nghệ Đông Á.

Khối ngành cơ khí bao gồm các ngành: Cơ khí chế tạo máy, Cơ khí động lực (Công nghệ kỹ thuật ô tô). Khối ngành Quản trị bao gồm các ngành: Quản trị kinh doanh, Quản trị Du lịch, dịch vụ và lữ hành; Quản trị khách sạn)

NỘP HỒ SƠ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *