• Artboard2.png
  • Tuyen sinh cao hoc eaut
  • Eaut là môi trường năng động. Chúng mình được tạo điều kiện để phát huy khả năng sáng tạo ngay cả từ những ý tưởng mà bạn nghĩ là nó hơi quái dị. Chỉ cần có niềm tin và kế hoạch rõ ràng, bạn sẽ luôn được ủng hộ và khích lệ để thành công.

  • Mình thích nhất hệ thống nhà xưởng và phòng lab của trường. Bởi với hình thức giảng dạy gắn liền với hoạt động thực tiễn sản xuất, vận hành của doanh nghiệp, chúng mình được trau dồi, học hỏi rất nhiều kiến thức thực tế.

  • Các hoạt động dành cho sinh viên thực sự sôi động và đa dạng. Qua mỗi hoạt động, mình được giao lưu, gắn kết và học thêm được các kỹ năng mềm, giao tiếp và kỹ năng hoạt động đội, nhóm.