SỨ MỆNH – TẦM NHÌN CỦA EAUT

Sứ mệnh
Trường Đại học Công nghệ Đông Á tiên phong trong sứ mệnh đào tạo thế hệ trẻ Việt Nam trở thành những công dân toàn cầu “Sáng tạo – Bản lĩnh – Chủ động”, nhanh nhạy với thời cơ, đương đầu với thách thức, khởi nghiệp thành công trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Tầm nhìn
Đến năm 2030, Trường Đại học Công nghệ Đông Á thuộc “TOP 30” các trường đại học hàng đầu ở Việt Nam.

Đăng ký tuyển sinh 2018

 Nữ Nam

Đăng ký xét tuyển

Các em chỉ chọn 1 trong 2 phương thức xét tuyển dưới đây:

Điểm tổng kết lớp 12

Điểm tổng kết Lớp 10

Điểm tổng kết Lớp 11

Điểm tổng kết Học Kỳ I lớp 12