Đăng ký tuyển sinh 2018

 Nữ Nam

Đăng ký xét tuyển

Các em chỉ chọn 1 trong 2 phương thức xét tuyển dưới đây:

Điểm tổng kết lớp 12

Điểm tổng kết Lớp 10

Điểm tổng kết Lớp 11

Điểm tổng kết Học Kỳ I lớp 12